В університеті створять навчально-наукову лабораторію інноваційного навчання, – рішення Вченої ради.

26 травня в університеті в режимі-онлайн відбулося чергове засідання Вченої ради. У порядку денному члени колегіального органу розглянули ряд важливих питань діяльності університету. Зокрема, про навчально-наукову діяльність у Коломийському інституті поінформував директор, доцент Юрій Плекан. Проректорка з наукової роботи, професорка Валентина Якубів звернула увагу на тематичний план наукових досліджень та розробок, які виконує Прикарпатський університет за рахунок коштів державного бюджету у 2020 році.

Під час засідання члени Вченої ради голосуванням затвердили план, а також і теми дисертаційних досліджень науковців університету та зміни щодо призначення наукових керівників.

Йшлося також про створення навчально-наукової лабораторії інноваційного навчання на базі кафедри математики та інформатики і методики навчання факультету математики та інформатики. Учасники засідання схвалили Положення про лабораторію. Доповідаючи з цього питання, проректор з науково-педагогічної роботи університету, професор Сергій Шарин зазначив, що метою функціонування лабораторії передбачається впровадження інноваційних форм та методів навчання на основі сучасних цифрових технологій в освітній процес. Лабораторія також забезпечить відповідні умови для виконання дослідницьких завдань студентами та апробації результатів їх досліджень, надання науково-методичного консультування іншим освітнім закладам. Діяльність навчально-наукової лабораторії буде відповідати ,зокрема, роботі колективу кафедр над науково-дослідною темою «Інноваційні методи навчання математики та інформатики».

У ході засідання члени колегіального органу також обговорили та затвердили ряд Положень університету та зміни до них. Проректор з науково-педагогічної роботи університету, професор Руслан Запухляк вніс на розгляд, зокрема, положення про організацію вступних випробувань в університеті у 2020 році, про приймальні комісії університету та Івано-Франківського коледжу, про Експертну комісію та Художню раду Навчально-наукового інституту мистецтв.

На Вченій раді також обговорили зміни до правил прийому в університет в 2020 році. Підсумовуючи роботу засідання ректор, професор Ігор Цепенда наголосив на зосередженні всіх зусиль керівників структурних підрозділів, професорсько-викладацького складу на належному завершенні навчального року в умовах реалій сьогодення, керуючись відповідними відомчими наказами. Він також зазначив, що відповідно до рішення Уряду нашої держави карантин продовжено до 22 червня.

Завершилося засідання Вченої ради прийняттям відповідної Ухвали.

Зазначимо, що онлайн-засідання пройшло за допомогою хмарної платформи pu.webex.com. Прикарпатський університет має можливість застосовувати цю унікальну технологію завдяки створеному проєкту – Проектно-освітньому центру АГЕНТИ ЗМІН, що фінансується за кошти секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу.