Вітання з успішним захистом дисертації

Вітаємо асистентку кафедри педагогіки початкової освіти Педагогічного факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

ФОМІН КАТЕРИНУ ВАСИЛІВНУ

з успішним захистом дисертації на тему “Підготовка вчителя початкової школи до організації діалогічного навчання”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, та присудженням відповідного наукового ступеня (наказ МОН України від 24.09.2020р.).

Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради спеціалізованої вченої ради К 35.874.03 у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності.

Науковий керівник: докторка педагогічних наук, професорка Будник Олена Богданівна, професорка кафедри педагогіки початкової освіти Педагогічного факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Офіційні опоненти: докторка педагогічних наук, професорка Пріма Раїса Миколаївна, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, завідувачка кафедри теорії і методики початкової освіти (м. Луцьк); кандидатка педагогічних наук, доцентка Яценко Світлана Леонідівна, Житомирський державний університет імені Івана Франка, доцентка кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми
закладами (м. Житомир).