Вітання з успішним захистом дисертації

Вітаємо доцентку кафедри фахових методик і технологій початкової освіти Педагогічного факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

                                                                                       СТРУК АННУ ВАСИЛІВНУ

з успішним захистом докторської дисертації на тему «Теоретичні і методичні засади формування лексико-народознавчої компетентності майбутніх учителів початкової школи»”, поданої на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальностями 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова), 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. (наказ МОН України від 24.09.2020р.).

Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41. 053. 01 Державного закладу Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського». 

Науковий консультант: докторка педагогічних наук, професорка Луцан Надія Іванівна, завідувачка кафедри фахових методик і технологій початкової освіти Педагогічного факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор Караман Станіслав Олександрович, Київський університет імені Бориса Грінченка, завідувач кафедри української мови; докторка педагогічних наук, професорка Пентилюк Марія Іванівна, Херсонський державний університет, професорка кафедри мовознавства; докторка педагогічних наук, професорка Семеног Олена Миколаївна, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, завідувачка кафедри української мови і літератури.