Науковці провели круглий стіл з питань родинного виховання

Онлайн-засідання круглого столу “Родинне виховання: традиції, проблеми та перспективи” відбулося днями на Педагогічному факультеті. Захід приурочили пам’яті професора, відомого в науково-освітянському колі вченого, фахівця у царині родинної педагогіки Володимира Костіва. 

У віртуальній зустрічі взяли участь проректорка з науково-педагогічної роботи університету, докторка філософських наук, професорка Галина Михайлишин, завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Педагогічного факультету, кандидат педагогічних наук, професор Богдан Ковбас, викладачі кафедр та студенти спеціальності “Соціальна робота” нашого університету. До онлайн-заходу також долучилися колеги з Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя. 

Перед початком роботи круглого столу учасники хвилиною мовчання вшанували пам’ять свого вчителя й колеги Володимира Костіва.

Вітальним словом відкрив засідання круглого столу, завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи професор Богдан Ковбас. Під час виступу він висловив пропозицію щодо присвоєння Навчально-науковому центру “Педагогіка і психологія вищої школи” імені його засновника – Володимира Костіва.

Проректорка з науково-педагогічної роботи університету, професорка Галина Михайлишин у своєму виступі акцентувала увагу учасників онлайн-засідання на актуальності теми та потребі суспільства у майбутніх фахівцях соціальної сфери. 

Своєю чергою доцентка кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, директорка Навчально-наукового центру “Педагогіка і психологія вищої школи” ІВО НАПН України та Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Оксана Протас зазначила, що фахівці Центру і далі реалізують ідеї Володимира Костіва, приділяючи особливу увагу питанням родинної педагогіки, діагностики схильності до вибору професії, формуванню різнобічної культури особистості. Адже ці питання є надзвичайно актуальними в умовах сьогодення.

У рамках програми круглого столу виступила низка науковців. Вони розкрили питання актуальності соціального партнерства з родиною на сучасному етапі, родинного виховання, родинної педагогіки.  Також було внесено пропозицію започаткувати тематичний конкурс студентських наукових робіт “Родина в житті людини”.

Суголосною науковим дослідженням Володимира Костіва  була тематика доповідей професорки Роксоляни Зозуляк-Случик “Родинна педагогіка у контексті компетентнісного підходу в наукових розробках Володимира Костіва” та доцентки Людмили Березовської “Психолого-педагогічний супровід дитини дошкільного віку у процесі формування сімейних цінностей у поглядах Володимира Костіва”. 

На завершення учасники онлайн-засідання круглого столу переглянули презентацію “Володимир Костів: біографія та творчість”, яку підготувала провідна фахівчиня Навчально-наукового центру “Педагогіка і психологія вищої школи” Інституту вищої освіти НАПН України і Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника” Галина Галущак. 

За результатами засідання учасниками круглого столу була прийнята резолюція, в якій зазначено про необхідність продовження наукових пошуків у царині родинного виховання, обстоювання сімейних цінностей, популяризації родинних традицій.