Науковиці університету представили спільне дослідження на міжнародній конференції

Друга Міжнародна конференція «Правові аспекти гуманітарного захисту тварин» відбулася днями в онлайн-форматі. Захід спрямований на обмін думками щодо правових аспектів гуманітарного захисту тварин, включаючи поширення результатів досліджень, проведених у рамках проекту «Адміністративно-правова модель захисту тварин». У роботі конференції взяли участь науковці – представники університетів Польщі, Угорщини, Словаччини, України.

Спільне дослідження на онлайн-заході представили і науковиці Навчально-наукового Юридичного інституту. Викладачка кафедри трудового, екологічного та сільськогосподарського права, кандидатка юридичних наук  Леся Данилюк представила результати проведеного спільного з професоркою кафедри, докторкою юридичних наук Надією Кобецькою дослідження – «Імплементація норм Європейської конвенції про захист домашніх тварин в законодавство України: окремі теоретико-прикладні аспекти». У виступі науковиця розкрила головні законодавчі та практичні аспекти адаптації вітчизняних нормативно-правових актів України до положень Європейської конвенції про захист домашніх тварин та європейських стандартів загалом. Зокрема, було здійснено узагальнений аналіз: законодавчого регулювання захисту домашніх тварин в Україні; категорій «забезпечення благополуччя тварин», «захист тварин від жорстокого поводження», «права тварин»; розуміння поняття «домашні тварини»; правил утримання диких тварин як домашніх в Україні; правил утримання домашніх тварин в Україні; заходів захисту домашніх тварин від жорстокого поводження в Україні; заходів щодо зменшення кількості безпритульних тварин в Україні.

Розширений матеріал спільного дослідження Надії Кобецької та Лесі Данилюк у формі наукової статті прийнятий до публікації в спеціальному випуску наукового часопису «Studia Iuridica Lublinensia», що індексується в наукометричній базі Scopus.

Зазначимо, що науковиці Навчально-наукового Юридичного інституту професорка Надія Кобецька та викладачка Леся Данилюк з 2019 року успішно співпрацюють з Інститутом правових наук Університету Марії Кюрі-Склодовської (Республіка Польща) в питаннях дослідження проблем правового захисту тварин в рамках міжнародного проєкту «Адміністративно-правова модель захисту тварин», що фінансується Національним науковим центром. Метою проєкту є обмін досвідом вчених-юристів з різних держав, шляхом колективних обговорень та спільних наукових публікацій, в питаннях сутності, оновлення та впровадження в національні правові системи міжнародних та європейських стандартів захисту тварин. В 2020 році за результатами роботи першої Міжнародної конференції вийшла з друку колективна англомовна монографія  «Правова охорона тварин».