Вітання з успішним захистом дисертації

Вітаємо доцентку кафедри фахових методик і технологій початкової освіти Педагогічного факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 

                            ВИСОЧАН ЛЕСЮ МИХАЙЛІВНУ

з успішним захистом дисертації на тему «Теоретичні і методичні засади природничо-наукової підготовки майбутніх учителів початкової школи» поданої на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 70.052.05 Хмельницького національного університету.

Наукова консультантка: Біда Олена Анатоліївна, докторка педагогічних наук, професорка, завідувачка кафедри педагогіки і психології Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці II.

Офіційні опоненти: Кузьмінський Анатолій Іванович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та менеджменту освіти Глухівського національного педагогічного  університету імені Олександра Довженка; Пріма Раїса Миколаївна, докторка педагогічних наук, професорка, завідувачка кафедри теорії і методики початкової освіти Волинського національного університету імені Лесі Українки; Марусинець Мар’яна Михайлівна, докторка педагогічних наук, професорка, професорка кафедри психології і педагогіки Національного педагогічного університету імені  М.П. Драгоманова.