Вітання з успішним захистом дисертації

Вітаємо доцентку кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Педагогічного факультету, кандидатку педагогічних наук

ПРОТАС ОКСАНУ ЛЮБОМИРІВНУ

з успішним захистом докторської дисертації «Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх соціальних працівників до роботи з обдарованими дітьми» зі спеціальності  13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науковий консультант: доктор філософських наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника МИХАЙЛИШИН Галина Йосипівна.

Офіційні опоненти: ВАЙНОЛА Р. Х. – доктор педагогічних наук, професор, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (м. Київ); ГОМОНЮК О. М. – доктор педагогічних наук, професор, Хмельницький національний університет; ВАСЮК О. В.  – доктор педагогічних наук, професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ).