Вітання з успішним захистом дисертації

Вітаємо доцентку кафедри музичної україністики та народно-інструментального мистецтва Навчально-наукового інституту мистецтв

 ФАБРИКУ-ПРОЦЬКУ  ОЛЬГУ РОМАНІВНУ

з успішним захистом дисертації «Народна музична культура лемків і русинів Карпатського регіону в контексті дентифікаційних процесів ХХ – початку  ХХІ століть» на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства зі спеціальності – 26.00.01 – теорія та історія культури (мистецтвознавство).

Науковий консультант: ДУТЧАК Віолетта Григорівна, доктор мистецтвознавства, професор, завідувачка кафедри музичної україністики та народно-інструментального мистецтва Навчально-наукового інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Офіційні опоненти: доктор мистецтвознавства, професор, завідувачка кафедри історії музики Львівської національної музичної академії ім. М. Лисенка КИЯНОВСЬКА Любов Олександрівна, доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри академічного і естрадного вокалу та звукорежисури Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв АФОНІНА Олена Сталівна, доктор культурології, професор, завідувачка кафедри культурології та інформаційної діяльності Маріупольського державного університету САБАДАШ Юлія Сергіївна.

.