Науковці університету взяли участь у вебдискурсі

Науковці Прикарпатського університету взяли участь у вебдискурсі “Українське державотворення новітньої доби: контроверсійні питання”. Ініціаторами заходу виступили історичний факультет, кафедра новітньої історії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інститут історії України НАН України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України, Інститут українознавства, Національна спілка краєзнавців України.

Серед науковців точаться дискусії з приводу ключових етапів українського державотворення новітнього часу, причин, обставин, характеру їх перебігу, наслідків, що й дало підстави для організації циклу наукових заходів у формі вебдискурсу.

9 червня відбулося четвертє тематичне засідання вебдискурсу «Західноукраїнська Народна Республіка: революція, державність, соборність». Зі вступними словами перед початком дискусій виступили ректор ПНУ, доктор політичних наук, професор Ігор Цепенда; директор Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, доктор історичних наук, професор Ігор Соляр; декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор історичних наук, професор Іван Патриляк.

Зокрема, ректор Прикарпатського університету Ігор Цепенда зазначив, важливість обговорення питань українського державотворення.

«Це дуже добра ініціатива Київського національного університету імені Тараса Шевченка щодо проведення таких дискурсів, яка дійсно порушує контроверсійні питання. Це дуже важливо, адже ми не лише захоплюємося нашими державотворчими успіхами на тому чи іншому етапі, а й повертаємося до тих помилок, до тих проблем, які його супроводжували. Це дозволяє нам моделювати навіть певні ситуації сьогодення», – зазначив ректор у своєму виступі.

Він також підкреслив унікальність проєкту, який реалізується під керівництвом професора ПНУ Миколи Кугутяка «Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія.». Видання вийшло вже у 3-х томах і готується до друку 4-ій.

«Не лише українська наука, але і європейська наука буде мати унікальне видання. Ми маємо перші відгуки наших польських колег, які саме підходять до нього як до оцінки наукового видання, а не пропагандистського. І це важливо», – підкреслив Ігор Цепенда.

У ході проведення вебдискурсу науковці, історики, краєзнавці обговорили низку питань щодо концепту державотворення на західноукраїнських землях у роки Української революції; суспільно-політичні процеси в ЗУНР та їх тенденції, особливості, соборницькі акценти. Також професор ПНУ Микола Кугутяк розповів про проєкт «Енциклопедія ЗУНР»: від ідеї до реалізації.