Дослідження наших науковців опублікували в міжнародному виданні

Наукові дослідження професора кафедри хімії факультету природничих наук, доктора технічних наук Сергія Курта та доцентки цієї ж кафедри, кандидатки технічних наук Ольги Хацевич опублікували в англомовному виданні ” Analytical Chemistry”Advancement, Perspectives and Applications.”(Аналітична хімія,досягнення, перспективи і використання). Це спільна праця дослідників-хіміків з усього світу. Вона індексується у Web of Science.

Дослідження наших науковців розкрите в одному із розділів видання. Тема дослідження – “Improving the Technology of Synthesis Absolutized Bioethanol” (Удосконалення технології синтезу абсолютизованого біоетанолу), в якій описується удосконалена технологія синтезу та абсолютизації біоетанолу до 99,9%концентрації, з ціллю використання його в якості високооктанової присадки (ОЧ=115) до моторного пального(бензину) для сучасних автомобілей.

Зазначимо, що видання вийшло в світ у відомому видавництві Intech Open Limited Published: September 8th 2021.ISBN: 978-1-83968-021-2.Print ISBN: 978-1-83968-020-5/ eBook (PDF) ISBN: 978-1-83968-022-9/ Copyright year: 2021/, p 166-170 та є доступним в каталозі головної Британської бібліотеки в Лондоні.