Українські та польські науковці обговорили питання освіти впродовж життя

17 травня на базі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника відбулася науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Доступність і неперервність освіти впродовж життя: зарубіжний досвід та національна практика». Науковий форум пройшов в межах заходів «Наука заради миру», приурочених Дню науки. У ньому взяло участь близько 270 учасників. Організатором конференції виступила кафедра педагогіки та освітнього менеджменту імені Ступарика Педагогічного факультету ПНУ. Серед співорганізаторів – Львівський національний університет імені Івана Франка; Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти та польські партнери – Вища Державна Професійна Школа в Хелмі, Інститут педагогіки Університету Марії Кюрі-Склодовської. 

Розпочався захід хвилиною мовчання в пам’ять про загиблих захисників  України, котрі віддали своє життя у боротьбі з російським агресором. 

“Конференція за своєю тематикою без сумніву є особливо актуальною, тому що,  вже впродовж десятків років у країнах Європи та США ця тема реалізовується. Для України вона, можна сказати, є дещо новою, в дійсності ми ще не набрали тих темпів коли з впевненістю можемо говорити про те, що ми можемо забезпечити освіту впродовж життя, що ми можемо переконати суспільство в тому, що потрібно навчатися впродовж життя і про те, що освіта впродовж життя є дійсно така інтеграція навчання і життя, про те, що є сьогодні квінтесенція розуміння тих процесів, які відбуваються”, – зазначив ректор Ігор Цепенда, відкриваючи роботу конференції. 

Учасників наукового форуму привітала також декан Педагогічного факультету Оксана Кондур, котра у своєму виступі, зазначила, зокрема, що освіта впродовж життя є однією із основних складових європейської соціальної моделі, яка покликана сприяти зростанню інвестицій у людських капітал та забезпечити людей будь-якого віку рівним і відкритим доступом до якісного навчання.

Завідувачка кафедри педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика Любов Прокопів розповіла про традиції, наукову та волонтерську діяльність кафедри. 

Під час пленарного засідання з доповідями виступили українські та польські науковці. У межах програми конференції учасники обговорили науково-методологічні та історико-педагогічні засади дослідження освіти впродовж життя; пріоритетні інтереси та мотивації безперервного навчання студентської молоді; психофізіологічні особливості, інноваційні моделі та технології організації освіти різних вікових і соціальних груп; інформаційно-комунікаційне забезпечення розвитку освіти впродовж життя в Україні та зарубіжжі, а також йшлося про  неформальну освіту як форму освіти впродовж життя. 

Учасники конференції обговорили пропозиції щодо розвитку міжнародної співпраці у сфері організації освіти впродовж життя, зокрема, в напрямку створення інтерактивних мереж, забезпечення мобільності студентів і викладачів, проведення спільних наукових досліджень та науково-практичних заходів (конференцій, семінарів, симпозіумів, робочих зустрічей тощо) із проблем розвитку і вдосконалення освіти впродовж життя;  налагодження співпраці з іноземними партнерами щодо отримання і реалізації міжнародних грантів із дослідження та практичної організації системи освіти впродовж життя.

За результатами роботи конференції буде видано збірник матеріалів.