Готельно-ресторанна та курортна справа після Перемоги України

24 листопада, відбувся круглий стіл на тему «Готельно-ресторанна та курортна справа: підготовка фахівців – реалії та перспективи». Організатор заходу – Кафедра готельно-ресторанної та курортної справи факультету туризму Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

У змішаному форматі у заході взяли участь ректор Прикарпатського університету Ігор Цепенда, декан факультету туризму Володимир Великочий, викладачі багатьох провідних Інститутів України, науковці, стейкхолдери, работодавці готельної справи та представниками місцевої влади.

Ректор ПНУ Ігор Цепенда привітав учасників круглого столу і побажав плідної праці.

Організацію та модерацію круглого столу  на тему «Готельно-ресторанна та курортна справа: підготовка фахівців – реалії та перспективи» представляв професор Володимир Клапчук.

Декан факультету туризму Володимир Великочий у свою чергу заявив: «Надзвичайно приємно, що сьогодні у такий складний час організатори, які представляють обличчя галузі знань сфери обслуговування, готельно-ресторанної та курортної справи, туризму загалом, змогли приєднатися та обговорити ті проблеми, які хвилюють всіх нас, як тих, хто готує майбутніх фахівців, приймає на роботу і формує їх. Важливими також є сучасні та поствоєнні проблеми щодо розвитку нашої галузі. Переконаний, що в майбутньому туризм в Україні ще більше себе проявить і заохотить багатьох. Ми завжди здійснюємо пошук інтегрального шляху теорії і практики в підготовці професіоналів у сфері обслуговування і балансуємо все , адже при формування фахівця це є надзвичайно важливою складовою».

Готельно-ресторанна та курортна галузь є стратегічним напрямом розвитку економіки Івано-Франківщини і важливим чинником стабільного й динамічного збільшення надходжень до бюджету, істотного позитивного впливу на стан справ у багатьох галузях економіки що поліпшує інвестиційне середовище. А отже все це сприяє розвитку місцевих громад підвищуючи зайнятість й добробут населення, наголошували учасники зустрічі.

Вони обговорили реальні передумови для перетворення регіону у потужний туристичний хаб через інтенсивний розвиток внутрішнього та міжнародного туризму. Було окремо закцентовано увагу на особливих перспективах готельно-ресторанної та курортної галузі.

Безумовно, багатовікова боротьба українського народу за Свободу й Незалежність завершиться Перемогою та ренесансом України. Тож для поствоєнної України цінними є досвід країн Західної Європи щодо розвитку готельної, ресторанної та курортної сфери після Другої світової війни, коли велика кількість людей потребували оздоровлення та реабілітації, а галузь, в свою чергу, потребувала кваліфікованих фахівців та спеціалістів.

На засіданні Круглого столу «Готельно-ресторанна та курортна справа: підготовка фахівців – реалії та перспективи» виступили 18 осіб. В обговоренні прийняло участь понад 30 осіб. Загалом присутніми було понад 100 осіб з числа роботодавців, академічної спільноти, здобувачів вищої освіти та випускників.

У результаті обговорення учасники визначили коло питань, яке слід вирішити найближчим часом з метою підготовки фахівців зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа»:
1. Слід у новій редакції Стандарту вищої освіти виокремити фахові дисципліни, які забезпечують фахові компетентності та програмні результати навчання.
2. Збільшити обсяг виробничої практики, в т.ч. і за рахунок дисциплін циклу вільного вибору студентами.
3. Удосконалити системність, обсяг та якість підготовки іноземної мови для конкретних потреб сфери обслуговування.
4. Сприяти залученню роботодавців до теоретичної та практичної підготовки здобувачів вищої освіти за рахунок погодиннної оплати праці. Просити НАЗЯВО не оцінювати це, як викладання дисциплін
викладачами без наукового ступеня та вченого звання.
5. Просити МОН України пришвидшити процес введення в дію Професійного стандарту зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа».