Прикарпатський університет підписав угоду з Карпатським національним природним парком

Сьогодні відбулась зустріч ректора Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Ігоря Цепенди з керівником Карпатського національного природного парку Степаном Гошовським. Також у розмові взяли участь народний депутат України Едуард Прощук та завідуюча кафедри біології та екології Мирослава Миленька.

Сторони обговорили та підписали договір про співпрацю розуміючи вагому гідрогеологічну роль Карпат та їх значення для перерозподілу повітряних мас й формування клімату і підтримки екологічної рівноваги у регіоні і визнаючи значну наукову цінність та потенціал Карпатських екосистем для досліджень з багатьох напрямів, зокрема, екології, біології та астрономії, зокрема, значний рекреаційний потенціал Карпат, зростаючу важливість туризму для соціального й економічного розвитку на місцевому, національному та регіональному рівнях і необхідність розвитку сталого туризму в Карпатах.

Основною метою є визначення стратегічних напрямів співпраці та практичних заходів, спрямованих на збереження та стале використання біологічного і ландшафтного різноманіття, природної та культурної спадщини Карпатського регіону, а також підтримання загальної екологічної безпеки Українських Карпат відповідно до норм національного і міжнародного законодавства, шляхом забезпечення безперебійної та ефективної діяльності Міжнародного навчально-наукового центру «Обсерваторія» Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника і Варшавського університету.

Напрямки співпраці:

– збереження та використання біологічного і ландшафтного різноманіття, природної та культурної спадщини Карпатського регіону вцілому і Чорногірського масиву;

– забезпечення безперебійної та ефективної діяльності МННЦ «Обсерваторія»;

– проведення в Українських Карпатах, зокрема, на Чорногірському масиві і прилеглих територіях, наукових (ландшафтно-екологічних, еколого-ботанічних, еколого-зоологічних тощо) досліджень;

– розвиток на платформі МННЦ «Обсерваторія» і матеріальної бази Карпатського національного природного парку екологічної інфраструктури Карпатського регіону;

– діяльність з вдосконалення методологічних карт й розвитку матеріально-технічної бази еколого-кліматичного моніторингу Карпатського регіону, зокрема шляхом розвитку потенціалу стаціонарного поста фонових екологічних і метеорологічних спостережень МННЦ «Обсерваторія»;

– вдосконалення й доповнення системи природничої освіти у Карпатському регіоні, поширення знань і підвищення обізнаності щодо цінності біологічного і ландшафтного різноманіття, формування екологічної свідомості;

– забезпечення реалізації рекреаційного потенціалу Чорногірського масиву на засадах розвитку сталого туризму; – сприяння соціально-економічному розвитку місцевих громад Карпатського регіону;

– забезпечення якості професійно-практичної підготовки студентів шляхом проходження навчальної і виробничої практики тощо.