Аспірантка кафедри біології та екології Уляна Семак пройшла стажування в рамках стипендійної програми “MOE Fellowship Programme”

Аспірантка кафедри біології та екології Уляна Семак (науковий керівник – завідувачка кафедри Мирослава Миленька) пройшла півторарічне стажування  в рамках стипендійної програми “MOE Fellowship Programme” від Німецького федерального фонду довкілля (Deutsche Bundesstiftung Umwelt), про що днями отримала відповідний сертифікат. Тема дослідного проекту – “Біологічні підходи до оцінки екологічного стану та рекультивації техногенних екотопів (на прикладі золошлаковідвалів Бурштинської ТЕС)”. Проект реалізовувався у Штутгартському університеті (Universität Stuttgart), в Інституті ландшафтного планування та екології (Institut für Landschaftsplanung und Ökologie). Науковий керівник: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Leonie Fischer.

За час виконання проекту аспірантка отримала безцінний досвід у сфері екореставрації девастованих ландшафтів і використання фітовідновного потенціалу природно-колонізованої рослинності. Також ознайомилася з кращими світовими практиками у галузі ефективного використання екосистемних послуг, створення стійких і продуктивних систем озелення міст.   

За час проходження стажування Уляна Семак відвідувала звітні семінари стипендіатів (Statusseminar in Loccum 20-23.06.2022, Statusseminar in Osnabrück 21.-24.11.2022; Anniversary Event 2022: 25 Years MOE Fellowship Programme, 30 Years PhD Scholarship Programme 16-17.09.2022), тренінги і конференції (“Naturnahe Begrünungen zur Förderung der Biodiversität in Kommunen. Conference of Hochschule Anhalt, 02.03.2022, Bernburg; Workshop “Small Grants”, Loccum 21-22.03.2022) та інші заходи присвячені питанням охорони довкілля. Двічі відвідала Deutsche Umweltprize (Darmstadt 2021, Magdeburg 2022) – щорічну премію за провідні досягнення в галузі екології серед німецьких вчених. За результатами проведеного дослідження опубліковану низку статей у високорейтингованих журналах.

Цінні знання та досвід, здобуті під час проходження стажування, матимуть прикладне значення у реалізації науково-дослідних проектів з відновлення порушених природних ландшафтів, зокрема тих, які постраждали внаслідок військових дій, а також техногенних екотопів. Наукові основи такої діяльності уже обгрунтовані у підготовленій до захисту кандидатській дисертації аспірантки, а початок їх практичної реалізації закладений у новому проєкті Уляни  «Hay transferring as a revegetation tool for ecological restoration of ash and slag dumps of Burshtyn thermal power plant, Western Ukraine» («Мульчування як спосіб встановлення рослинного покриву в процесі екологічного відновлення золошлаковідвалів БуТЕС»), поданого до Deutsche Bundesstiftung Umwel у рамках програми малих грантів.