Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолінгвістичні засади етикетного та конфліктного дискурсів»

29 вересня 2023 року о 10.00 у Центрі Інноваційних освітніх технологій «PNU EcoSystem» (ауд. 233) Центрального корпусу розпочне свою роботу Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолінгвістичні засади етикетного та конфліктного дискурсів» в онлайн формі, яка організована кафедрою психології розвитку, лабораторією «Історії та методології психології» та кафедрою соціальної психології факультету психології спільно з Інститутом педагогіки та психології, кафедрою загального та германського мовознавства факультету Філології та кафедрою англійської філології факультету іноземних мов Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, кафедрою психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, кафедрою психології та соціальної роботи Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, Педагогічним університетом імені Комісії Національної освіти (Польща), Івано-Франківським осередком Наукового товариство імені Т. Шевченка.

Координатор конференції доцент кафедри психології розвитку, кандидат психологічних наук Світлана Литвин-Кіндратюк.

До участі в конференції запрошуються викладачі та студенти.

У межах окресленої тематики конференції пропонуються наступні напрями роботи:

1. Методологічні та теоретичні засади дослідження етикетного та конфліктного дискурсу в етиці, лінгвістиці та психології.

2. Психолінгвістика конструювання дискурсу ворожості й війни в інформаційному просторі та комунікативні стратегії інформаційної гігієни особистості.

3. Лінгвокультурні, соціально-психологічні та екзистенційні виміри психотерапевтичного дискурсу в умовах війни.

4. Проблеми педагогічної етики та засоби позитивної трансформації конфліктності дискурсу в освітньому середовищі. За матеріалами роботи Всеукраїнської науково-практичної конференції передбачено випуск збірника тез в електронному форматі.

Детальніше з умовами участі можна ознайомитися  у програмі.