Вічна пам’ять!

Професорсько-викладацький склад та студенти Навчально-наукового юридичного інституту глибоко сумують з приводу смерті докторки юридичних наук, професорки, багаторічної директорки інституту Васильєвої Валентини Антонівни та висловлюють щирі співчуття дочці Вікторії та рідним у зв’язку з непоправною втратою.

Валентина Антонівна педагогічну діяльність розпочала у 1995 році на кафедрі цивільного права і процесу юридичного факультету Прикарпатського університету імені Василя Стефаника.

В період з 1995 до 2002 року працювала на посадах асистента, старшого викладача, доцента названої кафедри.

У 2002 році Валентину Антонівну призначено на посаду завідувача кафедри цивільного права і процесу.

У 2005 році заснувала правничу компанію «Юридичний центр», в якій була керівником відділу по роботі з юридичними особами.

З вересня 2008 року до листопада 2022 року – директор Навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

З 1 грудня 2022 року – професор кафедри цивільного права Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Входила до складу Науково-консультативних рад при Верховному Суді та Конституційному Суді України.

Під керівництвом Валентини Антонівни була сформована Прикарпатська цивілістична школа, представники якої сьогодні це вчені-цивілісти кафедри цивільного права, інших кафедр Навчально-наукового юридичного інституту та науково-педагогічні працівники інших закладів вищої освіти України.

Валентина Антонівна є автором понад 130-х наукових публікацій, під її керівництвом захищено одну докторську, 20 кандидатських та 3 дисертації на здобуття ступеня доктора філософії у галузі права. Знання та досвід, життєві принципи, віддана праця Валентини Антонівни стали основою подальшого розвитку та поступу Навчально-наукового юридичного інституту на теренах правничого освітянського простору.

Панахида відбудеться 2-го жовтня у понеділок о 17.00, похорон – 3-го жовтня у вівторок о 12.00, у Будинку смутку по вул. Ребета, 3, м. Івано-Франківськ.

Вічна та світла пам’ять!