Наші науковці-біохіміки представили Україну на міжнародній конференції в Парижі (Франція)

Наші науковці кафедри біохімії та біотехнології факультету природничих наук професор Володимир Лущак, доценти Надія Мосійчук та Марія Байляк, взяли участь у 21-ій міжнародній конференції “Оксидативний стрес, редокс-гомеостаз та антиоксиданти (“Oxidative stress, redox homeostasis & antioxidants”). Захід проходив 20-21 червня в Університеті імені Марі та П’єра Кюрі (University Pierre and Marie Curie, UPMC) в Парижі (Франція).  Варто зазначити, що вищезгаданий університет є найбільшим науково-медичним комплексом у Франції, до складу якого входять 180 лабораторій.

Загалом у конференції взяло участь понад 200 учасників з 27-ми країн світу. Науковці нашого університету були єдиними учасниками, які представляли Україну.

Програма конференції була насиченою і включала пленарні лекції, короткі усні доповіді та постерні сесії. Доповіді учасників були різноплановими та цікавими. Серед них варто виділити ті, що стосувалися сигнальної ролі активних форм сірки, особливостей біоенергетичних та вільно-радикальних процесів в організмі, взаємозв’язку між мікробіотою та редокс-гомеостазом в організмі.

На міжнародній конференції професор нашого університету Володимир Лущак виступив з усною доповіддю “Possible mechanisms counteracting age-related intensification of oxidative stress in the mouse brain”. Також з  постерними доповідями виступили наші науковиці, де представили результати спільного українсько-німецького проекту по дослідженню біохімічних механізмів старіння організму у нормі та за умов періодичного голодування.

Варто зазначити, що доповідь професора Володимира Лущака була схвально прийнята авдиторією та викликала бурхливе обговорення. Дискусії були продовжені у перервах між доповідями та під час постерної сесії. Результатом плідного обміну думками стало налагодження нових контактів та окреслення нових горизонтів для потенційної співпраці із закордонними колегами.

Приємно зазначити, що під час закриття конференції президент конгресу, професор Harry van Goor (Нідерланди) відзначив плідну участь українських дослідників у науковому конгресі.