В одному з провідних видавництв світу вийшла англомовна монографія професора університету Мирослава Волощука

Англомовна монографія доктора історичних наук, професора кафедри всесвітньої історії факультету історії, політології і міжнародних відносин, керівника Центру медієвістичних студій Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Мирослава Волощука «Ruthenians (the Rus’) in the Kingdom of Hungary (11th to mid-14th Century): Settlement, Property, and Socio-Political Role» («Рутени (Русь) у королівстві Угорщина ХІ – середини XIV ст.»: оселення, власність та соціально-політична роль») вийшла 26 серпня накладом у одному із провідних видавництв світу BRILL (Лейден, Нідерланди). Зазначимо, що наукове видавництво BRILL засноване в 1683 році та входить до ТОП світових видавництв категорії А.

Наукова праця, за словами автора, є скороченням, доопрацюванням, виправленням та доповненням україномовної версії «“Русь” в Угорському королівстві (ХІ – друга половина XIV ст.): суспільно-політична роль, майнові стосунки, міґрації» (Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2014).

У книзі, на основі залучення широкого кола різнопланових, головно латиномовних джерел, досліджено руських поселенців (Rutheni, Ruteni тощо) Угорського королівства часів правління династій Арпадів та Анжу. Окреслено особливості їх найменування, причини пошуку нової батьківщини, статки, статус, родинні зв’язки та вплив на політику керівних угорських династій. Окремо висвітлено осіб сумнівної руської ідентичності, випадки дискусійного характеру.

Англомовна монографія професора Мирослава Волощука  індексована в міжнародній наукометричній базі даних Scopus та науковій платформі Web of Science, адресована усім, кому цікава історія країн Центрально-Східної Європи  доби Середньовіччя.