Вічна пам’ять!

Університетська спільнота глибоко сумує через непоправну втрату. На 76-му році життя відійшов у засвіти наш шанований колега, член кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, кавалер Ордена Ярослава Мудрого, професор, доктор фізико-математичних наук, ректор ПНУ (2005-2012 рр.), почесний професор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Богдан Остафійчук.

Він зробив великий внесок у розвиток фізики та створення відомої далеко за межами Прикарпаття наукової школи на базі кафедри матеріалознавства і новітніх технологій Прикарпатського університету. Все своє життя Богдан Костянтинович важко працював і завжди щедро ділився своїми знаннями і дослідницьким досвідом зі студентами, аспірантами, колегами. Його велика любов до науки, підтримка та відданість своїй справі зробили його визнаним фахівцем та шанованим членом академічної спільноти України.

Богдан Остафійчук залишиться у нашій пам’яті не тільки як Вчитель, але і мудрий Наставник та Керівник. Ми висловлюємо найщиріші співчуття родині, друзям, колегам та всім, хто мав щастя знати цю Велику Людину. Світла і вічна пам’ять! Нехай його дух залишатиметься завжди серед нас у його здобутках та працях, які він приносив у світ, та у його учнях.

Панахида відбудеться сьогодні 3 лютого о 18.00 в Будинку смутку, вул. Ребета.

Прощання відбудеться 4 лютого об 11.00 год у дворі університету біля каплички.

Похорон в неділю 4 лютого у селі Хімчин Косівського району. Від університету відправлятимуться автобуси.

Богдан Костянтинович народився 8 лютого 1948 року в селі Хімчин Косівського району Івано-Франківської області у селянській сім’ї. Після закінчення з відзнакою Рожнівської середньої школи в 1966 році навчався на фізико-математичному факультеті Івано-Франківського державного педінституту, де, після закінчення, працював у науково-дослідній лабораторії.

З 1972 по 1975 рік навчався в аспірантурі Інституту металофізики АН України.

В 1975 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук “Електронна структура інтерметалідів типу фаз Лавеса”.

З 1976 року працював начальником НДС Івано-Франківського педінституту, а також доцентом кафедри фізики. Активно працював у галузі фізики твердого тіла, а саме: створення нових антифрикційних кислотостійких матеріалів та захисних покрить на металах і сплавах, здійснював керівництво рядом наукових проектів і тем.

З 1988 році він організував і устаткував унікальним обладнанням наукову лабораторію фізики магнітних плівок і за конкурсом переходить на роботу в Інститут металофізики АН України на посаду завідуючого лабораторією, зосередивши свої зусилля на дослідженні і модифікації структури і магнітних властивостей монокристалічних ферит-гранатових плівок.

Після захисту докторської дисертації “Структура і магнітні властивості іонно-імплантованих епітаксіальних ферит-гранатових плівок” (вчена рада Інституту метало-фізики НАН України, м. Київ) у 1993 році був запрошений на посаду проректора з наукової роботи Прикарпатського університету імені Василя Стефаника, одночасно виконуючи обов’язки завідуючого спільною науково-дослідною лабораторією фізики магнітних плівок Інституту металофізики НАН України і Прикарпатського університету.

Рішенням Кабінету міністрів України в 2001 році даній лабораторії надано статус національного наукового надбання України. Основні наукові інтереси Остафійчука Б.К. були зосереджені в галузі фізики магнітних матеріалів та нанорозмірних систем. Результати, отримані з його участю і під його керівництвом, знаходяться на рівні світових стандартів, а їх практичне застосування дозволило створити генератори і накопичувачі електричної енергії з параметрами, що значно перевищують відомі світові аналоги. Свою наукову роботу професор Остафійчук Б.К. завжди поєднував із педагогічною.

Він є автором 8 посібників, 3 підручника, 4 монографій, понад 200 наукових статей і винаходів, під його науковим керівництвом захищено 43 кандидатських і 10 докторських дисертацій, десятки дипломних і магістерських робіт.

Професор Остафійчук Б.К. був членом редколегії двох наукових журналів, головою спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій, експертом з фізики ВАК України, заступником Голови фахової ради МОН України.

З 1994 року одночасно завідував кафедрою матеріалознавства і новітніх технологій, успішно керував підготовкою докторських і кандидатских дисертацій, розробкою фундаментальних і прикладних тем в галузі нанотехнологій і фізикотермодинамічних властивостей наносистем.

З лютого 2005 року по лютий 2012 року Богдана Остафійчука було обрано ректором Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Своїми вчителями Богдан Костянтинович вважав академіка НАН України, доктора фізико-математичних наук, професора Немошкаленко В.В. (Інститут металофізики НАН України, м. Київ); академіка НАН України, доктора фізико-математичних наук, професора Барьяхтара В.Г.  (Інститут магнетизму НАН України, м. Київ).

Наукові здобутки професора Б.К.Остафійчука відзначені Державною премією України в галузі науки і техніки за 2002 рік, також він визнаний Лауреатом престижного обласного рейтингу “Галицькі кмітливці року” в номінації “Кращий вчений винахідник”, званням заслуженого діяча науки і техніки України (2005 рік); член-кореспондентом НАН України (2006), кавалером Ордену Ярослава Мудрого.

Пам‘яті Богдана Костянтиновича Остафійчука

З глибокою пошаною від усього ІФКС НАН України