Міжнародна наукова конференція зібрала в стінах нашого університету математиків з різних країн світу

16 жовтня у Прикарпатському національному університеті розпочала роботу Міжнародна наукова конференція “Infinite Dimensional Analysis and Topology” (“Нескінченновимірний аналіз і топологія”). У ній беруть участь близько 60 учасників. Це провідні математики з України, Велико­британії, Німеччини, Іспанії, Польщі, Туреччини, Китаю, Алжиру та інших країн. Серед учасників конференції є провідні українські та закордонні вчені, які очолюють всесвітньо відомі наукові школи у відповідних напрямках математики. Прикарпатський університет вже вдруге проводить такий науковий форум і він є єдиним міжнародним математичним заходом такого масштабу в нашій області. Робоча мова конференції – англійська. Захід триватиме до 20 жовтня.  

На відкритті конференції з вітальними словами виступили проректор з науково-педагогічної роботи Прикарпатського національного університету, доцент Сергій Шарин, міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, директор Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, професор, академік НАН України Роман Кушнір та завідувач кафедри математичного і функціонального аналізу  факультету математики та інформатики Прикарпатського національного університету, професор Андрій Загороднюк.

Під час урочистого відкриття виступаючі також привітали професора Олега Лопушанського, доктора фізико-математичних наук, декана математично-природничого факультету Жешувського університету (Республіка Польща), Почесного професора Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, з 70-річчям та вручили ювіляру пам’ятні адреси. 

У рамках програми конференції відбудуться пленарні засідання та робота в двох  секціях. Варто зазначити, що тематика конференції відноситься до нових розділів математики, які в останні десятиріччя активно розвиваються у цілому світі. Задачі того типу, що будуть розглянуті на конференції, виникають у квантовій теорії поля (зокрема, у проблемі створення квантового комп’ютера), у ряді прикладних проблем, як от у неруйнівному контролі, медичній діагностиці, електромагнітному розсіюван­ні, квантовій механіці, розпізнаванні інформації, при синхронізації великих об’ємів даних, при необхідності забезпечення високого рівня безпеки та в технологіях блок-чейну (коли необхідно гарантувати, що функція буде виконана тільки коли всі користувачі уведуть пароль не залежно від порядку і при цьому контролююча система не знає паролів окремих користувачів) тощо. Тому, окрім подальшого розвитку математичної теорії, успішне проведення конференції може дати підґрунтя для практичного застосування.

Як зазначили організатори, метою конференції, передусім, є обмін науковою інформацією у галузі нескінчен­новимірного функціонального аналізу і топології, а також встановлення нових та поглиблення існуючих наукових зв’язків між українськими та зарубіжними математиками, участь Прикар­патського національного університету у спільних проєктах з провідними університетами світу. 

Зазначимо, що у Прикарпатському національному університеті впродовж останніх років утворилася одна з найвпливовіших наукових шкіл з нескінченновимірного функціонального аналізу в Україні під керівництвом доктора фізико-математичних наук, завідувача кафедри математичного і функціонального аналізу  факультету математики та інформатики, професора Андрія Загороднюка. Представники цієї школи володіють оригінальними методами та ідеями, які були напрацьовані ними в рамках спільних досліджень з фахівцями США, Іспанії, Франції, Німеччини та Польщі. Ці методи та ідеї пройшли апробацію на міжнародних конференціях і в наукових публікаціях у престижних міжнародних журналах. На сьогодні  сумарний h-індекс (індекс цитованості публікацій) представників наукової школи Прикарпатського університету становить 23. Науковці кафедри математичного та функціонального аналізу, які складають основу наукової школи, постійно проходять стажування у закордонних університетах (Жешувський університет, Ягеллонський університет (Республіка Польща); Університет м. Лілль (Франція)). Показником світового визнання роботи вище згаданої наукової школи є включення фахового журналу «Карпатські мате­матичні публікації», який видається на факультеті математики та інформатики, в наукометричні бази даних Scopus та Web of Science. До речі, це єдине на Прикарпатті наукове видання такого рівня, загалом в Україні таких видань з математики є менше десяти. Також варто згадати і той факт, що професор Андрій  Загороднюк належить до числа небагатьох вітчизняних математиків, та і кількох десятків математиків світу, які розв’язали хоча б одну з проблем, поставлених у знаменитій “Шотладській книзі” (найвідоміша у світі математики книга проблем з функціонального аналізу).

  • Міжнародна наукова математична конференція